קורסים בירושלים

לימודי ירושלים תשע"ח
(2018 – 2017)

הדרכה וריכוז : רפי כפיר

 

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח בעיצומה. הלימודים מתחילים ב – 17/10/17

ההרצאות תתקיימנה בשכונת מזכרת משה ליד השוק.

לבחירתכם:

1. קורסיור בירושלים – קורס שבועי למדריכים ולציבור הרחב בו נלמד נושאים ירושלמיים (לא רק)

שונים ומגוונים על ידי סיורים והרצאות המועברים על ידי טובי המדריכים והמרצים.

השנה נתמקד בעיקר בנושאי:  בית ראשון ובית שני, אליהם יתווספו נושאים שונים אחרים.

בקורס 25 מפגשים בימי ג' אחה"צ . (14:00 – 17:00).

מחיר – 2300 ש"ח (תיתכן תוספת קטנה).

הקורס מתחיל – 17/10/17.

לפרטים נוספים והרשמה

 

2. חוגי בית ללימוד ירושלים – לימוד ירושלים במסגרת מצומצמת או במסגרת של חברים.

חוגי הבית  יתחילו לאחר החגים .

לפרטים נוספים והרשמה

 

 

 

 

 

 

 

 

לימודי ירושלים תשע"ח
(2018 – 2017)

הדרכה וריכוז : רפי כפיר

 

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח בעיצומה. הלימודים מתחילים ב – 17/10/17

ההרצאות תתקיימנה בשכונת מזכרת משה ליד השוק.

לבחירתכם:

1. קורסיור בירושלים – קורס שבועי למדריכים ולציבור הרחב בו נלמד נושאים ירושלמיים (לא רק)

שונים ומגוונים על ידי סיורים והרצאות המועברים על ידי טובי המדריכים והמרצים.

השנה נתמקד בעיקר בנושאי:  בית ראשון ובית שני, אליהם יתווספו נושאים שונים אחרים.

בקורס 25 מפגשים בימי ג' אחה"צ . (14:00 – 17:00).

מחיר – 2300 ש"ח (תיתכן תוספת קטנה).

הקורס מתחיל – 17/10/17.

לפרטים נוספים והרשמה

 

2. חוגי בית ללימוד ירושלים – לימוד ירושלים במסגרת מצומצמת או במסגרת של חברים.

חוגי הבית  יתחילו לאחר החגים .

לפרטים נוספים והרשמה

 

 

 

 

 

 

 

 

הסתר טקסט